Grovfôr produksjon

På gårdens og to nabogårders jorder dyrker vi grovfôr på rundt 100mål. Første slåtten tørkes på jordet og pakkes i småballer som deretter kjøres opp på låven.

Andre slåtten tørkes litt på jordet før det pakkes i rundballer.